Templomok, a szlovén vidék ékkövei

Bohinj templom

A szlovén tájak egyik legjellegzetesebb látképe a zöld dombon magányosan álló templom. Ezeket a régi templomokat az ország minden vidékén megtaláljuk. Gyakran magas hegyekre építették őket, hogy jelképezzék Isten közelségét és megnehezítsék a betolakodók dolgát.

A barbár betörések, majd később a török támadások idején menedékként is szolgáltak a lakosságnak, ennek egyik legékesebb példája a Bledi-tó közepén lévő templom.

A templomoknak nem csak vallási funkciójuk volt. Használták őket őrtoronyként, harangjaik mellől figyelték a környéket. Gyakran erődszerűen építették őket, mint a Hrastovljeben lévő Szentháromság templomot. A magukban álló templomok közül sok köré idővel települések épültek ki.

A Primorska régióban álló templomok pedig a fasiszta megszállás idején a szlovén kulturális élet számára biztosítottak rejtekhelyet.

Hodoš - Templom

Kép forrása: Wikipédia / Szerző: Zeitblick

Hogyan alakult ki ez a szinte csak Szlovéniára jellemző látkép a sok templommal? Erre többféle magyarázat is van. Egyrészt a politikai és gazdasági helyzet játszott benne szerepet, de a hagyományok és a változatos természeti környezet is hatással volt rá.

A templomokon jól nyomon követhető az építészet változása, fejlődése. Rajtuk keresztül megismerhetjük az egyes korszakok sajátosságait, képet kaphatunk a társadalomról és az embereknek az egyházzal való kapcsolatáról. A templomokat is sújtottak a történelem fordulatai, lerombolták, meggyalázták őket, de sokszor katonai célokra is használták.

Szlovéniában a templomok többsége katolikus, ami nem csoda, hiszen az országban ennek a vallásnak vannak a legmélyebb tradíciói, a 2 milliós szlovén népesség nagy része ma is római katolikusnak vallja magát.

A legtöbb falunak legalább egy temploma van, de nem ritka, hogy még egy egészen apró településnek is mindkét végén áll egy templom. Szerte az országban sok olyan templomot láthatunk, melyek művészeti szempontból is nagy értéket képviselnek.

Brezjei templom

Kép forrása: Wikipédia / Szerző: Johann Jaritz

Talán a legjelentősebb közülük az 1860-ban épült brezjei templom. 1865-ben készültek róla az első feljegyzések, melyek az 1814-ben festett Mária képpel kapcsolatos csodás gyógyulásokról számoltak be. Ennek következtében Brezje zarándokhely lett és napjainkban is az egyik legfontosabb kegyhely Szlovéniában. A falu nagyon kicsi, alig 500-an lakják, ettől függetlenül érdemes ellátogatni ide.

Szintén fontos zarándokhely Ptujska Gora, melynek 15. századi, gótikus stílusban épült templom az egyik legszebb az országban. A templomot a stájer nemesség építette fel ott, ahol 1398-ban még csak egy szentély volt. A falu köré épült, így a templom ma már a főtéren áll. Minden évben több mint 60.000 látogatót fogad.

Szlovénia legrégebbi kegytemploma a sveta gorai Mária Mennybemenetele templom. A 16. században épült gótikus és reneszánsz stílusban. Friuliból és Olaszország más részeiből is nagyon sok hívő zarándokol el hozzá.

Azon ritka falvakban, melyek templommal nem rendelkeznek, egy szentély vagy egy kis kápolna biztosan megtalálható. A szentélyeket különböző szentek tiszteletére állították. Többségük utak mellett áll, sokszor kereszteződésekben, régi forgalmas utak mentén, de sok van az erdőkben is.

Vrsic Orosz kápolna

Kép forrása: Pixabay.com

Szlovénia egyik legszebb kápolnája Vrsic mellett található. Annak a 300 orosz katonának állít emléket, akiket az I. világháború alatt egy lavina temetett maga alá, miközben a falu melletti út építésén dolgoztak.

A Logar-völgyben egy nyitott szentélyt láthatunk, mely nagyon szép példája a Solcava régió parasztsága által emelt szentélyeknek. Ezeket általában tanyák mellett építették fel, ismertetőjelük pedig a túldíszítettség.

Külső és belső falaikon is színes festmények, motívumok láthatók. Mivel az itteni szentély egy híres művész munkája, kulturális szempontból is értékesnek számít.

Szlovéniában napjainkban összesen 2800 templomot tartanak számon. A művészettörténészek ezek közül 2200-at nyilvánítottak művészeti vagy kulturális értékük miatt védettnek.

Novo mesto

Kép forrása: Flickr / Szerző: Matjaž Mirt / Licence: CC BY 2.0

Sok történész szerint a szlovén örökség jelentős része a templomokban található olyan műemlékek formájában, mint a szentképek, fülkés szobrok, domborművek, faragott oszlopok és más vallási relikviák.

A felbecsülhetetlen értékű keresztény vagyon eloszlik a falvakban álló templomok, az utak mentén, hegyek tetején álló szentélyek és kápolnák között. A szlovén tájképnek éppen úgy elválaszthatatlan részei a templomok, mint a szlovén kultúrának és történelemnek.

Képek forrása:

Pixabay.com

Wikipédia / Szerző: Zeitblick

Wikipédia / Szerző: Johann Jaritz

Flickr / Szerző: Matjaž Mirt / Licence: CC BY 2.0

Flickr / Szerző: Bernd Thaller / Licence: CC BY 2.0