Szlovénia történelmi és kulturális öröksége


Szlovénia büszkén őrzi és ápolja történelmének és kultúrájának örökségeit. Ennek megismerésére pedig nem az egyetlen mód a múzeumok végigjárása.

A szlovén vidék felfedezésével, a várak, kastélyok, templomok meglátogatásával is sokat tudhat meg az utazó a nemzet elmúlt évszázadairól és azóta is élő hagyományairól.

A Szlovéniában végzett régészeti ásatások szinte minden esetben felbecsülhetetlen értékű leleteket hoztak napvilágra. A hatalmas leletanyag az ország történelmének valamennyi korszakáról soka mesél, megismertet azokkal a kultúrákkal, melyek valaha ezeket a vidékeket lakták.

Bled

Kép forrása: Pixabay.com

A várak a turisták kedvenc látnivalói, főként a leghíresebbek, mint a bledi, a ljubljanai és a celjei, de megéri felkeresni azokat is, melyekről kevesebbszer hallani.

A városokban és a vidéken egyaránt szép számmal megtalálható szobrok a szlovén történelem neves személyiségeinek és a háborúk áldozatainak emlékét őrzik.

Szlovénia azon kevés országok közé tartozik, melyeknek közterein több művészt és kulturális életben fontos szerepet betöltő személyiséget ábrázoló szobrot láthatunk, mint amennyit politikai vezetőkről készítettek.

Sempeter v Savinjski Dolini római nekropolisz

Sempeter v Savinjski Dolini római nekropolisz

Kép forrása: Wikipédia / Szerző: Sl-Ziga

Sempeter v Savinjski Dolini falu központjában, a Szent Péter templom közelében található az ország leghíresebb ókori emléke. Az egykori Celeia gazdag családjainak síremlékei, melyeket az 1952-ben megkezdett ásatások hoztak felszínre.

A rómaiaknál az elhunytakat a városfalakon kívül, az út mellett temették el. Ezek a síremlékek is ezt a szokást tükrözik. Márványból készült, kápolnához hasonló síremlékeket is találtak, ezeket gondosan restaurálták. A régészek szerint ez a terület fontos római temető volt a Traianus és a Severus dinasztia idején, 996-235. között.

A kápolnaszerű síremlékek fülkéjében gyakran az elhunytak portréját is ábrázolták, előttük pedig kőből faragott griffek őrködtek.

Bogensperk vár

Bogensperk vár

Kép forrása: Wikipédia / Szerző: Janez Novak

Dvor falu felett, egy hegyormon áll a vár, melyről nem tudni biztosan, hogy mikor épülhetett. 1533-ban már a Wagen család birtoka, 1672-ben a neves ljubljanai polihisztor, Janez Vajkard Valvasor a gazdája. Nagy könyvtárat és grafikai gyűjteményt hozott itt létre, grafikus műhelyt és nyomdát alapított rézkarcok készítéséhez.

Az épületet részben átalakította, a kutat mélyítette, épített egy pincét és egy kápolnát is. A következő évszázadokban több új gazdája is lett a várnak, utolsó tulajdonosai pedig a Windischgratz hercegek voltak, 1853-tól a II. világháborúig. Ezután éltek a várban jezsuiták és más bérlők is.

Az elmúlt évtizedekben az épületet gondosan helyreállították, ennek köszönhetően ma is őrzi 16. századi reneszánsz megjelenését. Benne a nyomda is megújult és látogatható. A Bogensperk vár Szlovénia egyik legkeresetebb esküvői helyszíne is.

Pavslar-ház

Pavslar-ház

Kép forrása: Wikipédia / Szerző: Miran Hladnik

Kranj főterén találjuk a Pavslar-házat, mely a késő középkori városi építészet egyik legszebb példája Szlovéniában. Valószínűleg 1550 körül kezdték építeni, 2-3 épület összekapcsolásával.

Így jött létre egy nagyon tagolt, mégis harmonikus épületkomplexum, ami a 17-18. században újabb átalakításokon ment keresztül, míg a 19. században elnyerte mai arculatát.

A lakóház gazdái nemesek voltak, akiknek magas színvonalú életmódját az épület belseje is tükrözi. Az első emeleten fából készült, reneszánsz stílusú mennyezetet, boltíves folyosókat, az alsó szinten dolgozóhelyiségeket láthatunk.

1526-ban készültek a ma már felbecsülhetetlen értéket képviselő freskók szenteket ábrázolnak, a külső falakon fedezték fel őket az 1960-as és az 1990-es években.

Krskoi Kapucinus Könyvtár

Krskoi Kapucinus Könyvtár

Kép forrása: Wikipédia / Szerző: Janezdrilc

1644-ben érkeztek Krskoba a kapucinusok, akik rögtön a letelepedésük után megalapították a könyvtárat, mely fontos célt szolgált: a prédikációkat készítették elő a könyvekből, hogy aztán a protestáns vidék lakosságát katolikus hitre térítsék velük.

A káprázatos, barokk stílusban készült könyvtár a kolostor legfelső szintjén kapott helyet. Több mint 1500 kötet alkotja, köztük sok a 300 évesnél is régebbi könyv.

A II. világháborúban a kötetek nagy része megsemmisült, a megmaradtakat pedig a helyiek rejtették el otthonaikban, hogy aztán később visszaszolgáltassák a kolostornak. 1980-84-ben került sor a könyvtár felújítására és megnyitására.

A legtöbb könyv latin, német és olasz nyelvű, közülük sok a gyógyszerészettel és az orvoslással foglalkozik, de található itt néhány korai, 18. századi ljubljanai nyomat is.

Lendvai Szentháromság kápolna

Lendvai Szentháromság kápolna

Kép forrása: Wikipédia / Szerző: Lanfra

Szőlőültetvények közül tekint le a városra a lendvai Szentháromság kápolna, melynek helyén egykor a város védelmét ellátó helyőrség állomáshelye volt. A 16-17. században a törököknek sem sikerült bevenni Lendvát.

A győztes csaták után hálából a helybeliek a környéken egymás után építették fel a templomokat és kápolnákat. Ekkor épült a Szentháromság kápolna is, 1727-28-ban, javarészt a Gludovácz család pénzéből.

A kápolnában különleges látnivaló a természetes módon mumifikálódott test, melyről a lendvaiak számtalan legendát szőttek az idők során. Az egyik szerint ez Mihael Hadik kapitány teste, aki a törökök elleni harc egyik hőseként 1603-ban is védte a várost.

Képek forrása:

Pixabay.com

Wikipédia / Szerző: Janez Novak

Wikipédia / Szerző: Sl-Ziga

Wikipédia / Szerző: Miran Hladnik

Wikipédia / Szerző: Janezdrilc

Wikipédia / Szerző: Lanfra

Flickr / Szerző: Chris Nicolson / Licence: CC BY-NC 2.0